logo Federacji Mazowia do użycia na facebook.com
english    deutsche Sprache    limba moldovenească
logo Federacji Mazowia
18.07.2012
eMSA
eMSA Inicjatywa Edukacyjna to grupa pasjonatów, mobilna szkoła edukacji pozaformalnej, badania i wywiady terenowe, diagnozy, placemaking (tworzenie Miejsc przez duże M, czyli aktywizacja i animacja społeczna i przestrzenna), warsztaty projektowe, konferencje, seminaria, organizacja imprez osiedlowych lub innych. To także idea, metoda, program edukacyjny, wolontariat itd. Polecamy wszystkim zainteresowanym sprawami ludzi i
18.07.2012
Uniwersalny dizajn
Konsultacje społeczne w projekcie URZADzamy RAZEM dotyczą dostosowywania pracy urzędów do potrzeb ośób niepełnosprawnych. Naszym działaniom towarzyszy szersza idea projektowania uniwersalnego (uniwersalny dizajn). Poznajcie uniwersalny dizajn. Polecamy tekst Anny Rumińskiej. Autorka reprezentuje eMSA Inicjatywę Edukacyjną.
03.04.2012
Zapraszamy do zapoznania się z artukułem Anny Krajewskiej "Dostęp osób niepełnosprawnych do urzędów", który powstał w w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Anna Krajewska analizuje sytuację zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach po wejściu w życie, 26 listopada 2011 roku, przepisów nowelizacych ustawę o służbie cywilnej i niektórych innych ustaw. Zdaniem autorki nowe regulacje prawne nie wpłynęły na większe zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w urzedach wynosi 1-5%. Przyczyn tego
24.01.2012
Zgodnie z wchodzacą w życie 1 kwietnia 2012 roku Ustawą o języku migowym, administracja publiczna będzie zobligowana do zapewnienia w urzędach usług tłumacza języka migowego. Już teraz urzednicy zadają pytanie, w jaki sposób mogą dotrzeć do osób posługujących się językiem migowym, albo jak przeszkolić
23.01.2012
Nadeszła śnieżna zima. Oby urzędy były lepiej przygotowane dla wózkowiczów niż Poczta Polska, oddział główny przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia filmu w roli głównej z Markiem Sołtysem z Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza. W czasie spacerów badawczych, przeprowadzanych w ramach projektu URZĄDzamy RAZEM,
12.12.2011
okladka pigulki
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. W-wy przygotowało "pigułkę wiedzy", czyli przystępnie opisane podstawowe zasady, których warto przestrzegać przy przygotowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych. Publikacja została opracowana na potrzeby konferencji "Akcja konsultacja, czyli co zrobić, żeby mieszkańcy chcieli z nami rozmawiać", która odbyła się 10 marca 2011r. w Warszawie. Konferencja stanowiła podsumowanie
09.12.2011
Portal partycypacjaobywatleska.pl
Portal powstał i prowadzony jest w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. To obszerna baza wiedzy o partycypacji. Tu warto zaglądać regularnie.
08.12.2011
Zapraszamy do lektury specjalnego wydania kawartalnika "Trzeci Sektor" poświęconego współrpacy organizacji pozarządowych z administracją. Cały numer dostępny w Sieci.

tło
Kapitał Ludzki           Unia Europejska
Strona powstała w ramach projektu "Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
facebook.com     
Copyright Federacja Mazowia 2011, Created by Pr@ska Pracownia Internetu