logo Federacji Mazowia do użycia na facebook.com
english    deutsche Sprache    limba moldovenească
logo Federacji Mazowia
09.12-2011
SCWO: Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych* *(SCWO)* to kompleksowy i bezpłatny system wsparcia dla warszawskich NGO: poradnictwo, szkolenia, miejsca na spotkania, różnorodna oferta edukacyjna dla nowopowstających oraz już działających stowarzyszeń i fundacji, a także wsparcie dla komisji dialogu społecznego, urzędników. Ze wsparcia skorzystać może każda organizacja pozarządowa, działająca na terenie Warszawy.

Aktualna oferta SCWO znajduje się w serwisie: warszawa.ngo.pl

warszawa.ngo.pl

Federacja Mazowia realizuje zadanie „Wsparcie warszawskiego dialogu społecznego, w szczególności KDS i DKDS”.

Działania za które odpowiada:

 • Warsztaty „planistyczne” dla KDS,DKDS i zaangażowanych w ich pracę urzędników – spotkania otwierające prace komisji w roku 2016.
 • Wsparcie pracy Komisji przez animatorów – celem działania jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania poszczególnych komisji (w tym wsparcie prowadzenia spotkań) oraz komunikacji pomiędzy członkami komisji, komisją i urzędem, komisją i innymi organizacjami pozarządowymi i/lub członkami społeczności lokalnej. W roku 2016 wsparciem animatorów planujemy objąć ok. 15 komisji – w zależności od potrzeb samych zainteresowanych.
 • Coaching dla prezydiów Komisji – indywidualne poradnictwo specjalistyczne z zakresu prowadzenia komisji, standaryzacji ich działań, podnoszenia kompetencji  członków komisji,  wypracowywania i prezentowania ich stanowisk itp. W roku 2016 do dyspozycji prezydiów mamy 60 godz. doradztwa.
 • Szkolenia dla Komisji – tematyka szkoleń ustalana będzie w zależności od potrzeb członków komisji.
 • Seminaria tematyczne dla Komisji – tematyka seminariów ustalana będzie w zależności od potrzeb członków komisji.
 • Seminarium otwarte dla warszawskich organizacji pozarządowych promujące warszawski dialog społeczny.
 • Film informacyjny o warszawskich ciałach dialogu.
 • Produkcja gry komputerowej dla warszawskich organizacji pozarządowych  i udostępnienie jej w wersji online.
 • Dodruk edukacyjnej gry planszowej „Skuteczne i profesjonalne ngo. Standardy zarządzania organizacją w praktyce”.

Osoby do kontaktu w Federacji MAZOWIA:

 • Katarzyna Leśko-Loda - koordynatorka merytoryczna projektu

e-mail: k.lesko-loda@mazowia.org.pl, tel. 22 652 22 66

 • Katarzyna Grzegorczyk – koordynatorka projektu

e-mail: katarzyna.grzegorczyk@mazowia.org.pl, tel. 22 652 22 66

drukuj

tło
Kapitał Ludzki           Unia Europejska
Zakładka powstała w ramach projektu "Skutecznie i profesjonalnie – standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
facebook.com
Copyright Federacja Mazowia 2011, Created by Pr@ska Pracownia Internetu