logo Federacji Mazowia do użycia na facebook.com
english    deutsche Sprache    limba moldovenească
logo Federacji Mazowia
11.08.2014
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem działania Federacji jest: wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego, dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową, wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji,
11.08.2014
 STATUT FEDERACJI MAZOWIA   I. Postanowienia ogólne §1 Federacja MAZOWIA, zwana dalej „Federacją”, jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych, działających w sferze pożytku publicznego, mających swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. §2 1. Federacja obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą Federacji jest Warszawa. 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów
04.02.2014
Raporty z badania organizacji członkowskich - Federacji MAZOWIA w latach: 2007 2008 2010 2011 2012
30.09.2011
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem naszej Federacji jest: wspieranie organizacji członkowskich, reprezentowanie ich interesów w kontaktach z samorządami, monitorowanie działań władz wobec organizacji, dbanie o przestrzeganie standardów uslug świadczonych przez organizacje. Chcemy, aby organizacje członkowskie wspierały się w prowadzonej
27.09.2011
Strategia rozwoju Federacji MAZOWIA na lata 2010 - 2013 Misja Federacji MAZOWIA Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora na Mazowszu. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu
27.09.2011
BIULETYN INFORMACYJNY Federacji MAZOWIA. [format *.pdf] Biuletyn Informacyjny nr 25 (wrzesnień 2010) Biuletyn Informacyjny nr 24 (wrzesień 2009), w nim: "Standard i procedura interwencyjnego umieszczania dziecka w placówkach i pogotowiach rodzinnych, w tak zwanym trybie obywatelskim". Biuletyn Informacyjny nr 23 (marzec
27.09.2011
SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE FEDERACJI MAZOWIA  [format *.pdf] Sprawozdanie merytoryczne Federacji za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne Federacji za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne Federacji za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne Federacji za rok 2010 Sprawozdanie merytoryczne Federacji za rok 2009 [format *.doc] Sprawozdanie merytoryczne Federacji za rok 2008 Sprawozdanie merytoryczne Federacji za rok 2007 Sprawozdanie merytoryczne

tło
Kapitał Ludzki           Unia Europejska
Zakładka powstała w ramach projektu "Skutecznie i profesjonalnie – standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
facebook.com
Copyright Federacja Mazowia 2011, Created by Pr@ska Pracownia Internetu