logo Federacji Mazowia do użycia na facebook.com
polski    english    deutsche Sprache
logo Federacji Mazowia

Contact:

MAZOWIA Federation
ul. Żytnia 16/31
01-014 Warszawa
POLAND

phone/fax: +48 22 652 22 66 mazowia@mazowia.engo.pl

26.09.2011
Federaţia Organizaţiilor de Întrajutorare MAZOWIA

Federaţia Organizaţiilor de Întrajutorare MAZOWIA este o înţelegere benevolă a organizaţiilor nonguvernamentale autonome, care activează pe teritoriul judeţului Mazowsze


Scopul activităţii Federaţiei este:

 

sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale din judeţul Mazowsze

grija pentru dezvoltarea şi eficacitatea lor, precum şi activitatea în conformitate cu etica profesiunii

acţiuni de lobby şi reprezentare a organizaţiilor nonguvernamentale faţă de sectorul public

animarea şi dezvoltarea participării active a cetăţenilor

promovarea soluţiilor inovatoare în domeniul ajutorului social, elaborarea de principii şi modele de acţionare precum şi a standardelor realizării lor.

 


Federaţia Organizaţiilor de Întrajutorare MAZOWIA:

  • reprezintă şi prezintă doar poziţiile şi opiniile organizaţiilor membre ale federaţiei
  • acţionează în mod public şi conform legii
  • este o organizaţie deschisă şi tinde către lărgirea bazei membrilor săi.

 


În cadrul Federaţiei MAZOWIA intră organizaţii nonguvernamentale, care:

sunt independente:

decid singure despre misiunea, scopurile, structura lor şi despre metodele de muncă

lucrează pe baza diferitelor surse de finanţare

sunt apolitice-nu sprijină şi nu formează coaliţii cu nici un partid politic sau opţiune politică.

sunt deschise:

în cadrul misiunii organizaţiei fiecare poate fi clientul, colaboratorul şi partenerul acesteia

organizaţia respectă diversitatea (varietatea) clienţilor, colaboratorilor şi partenerilor, fără a folosi criterii discriminatorii

acţionează în mod inovativ

tratează clientul ca pe un subiect:

posedă criterii clare şi publice de acordare a ajutorului, care nu ating bunurile personale (bunul nume) ale clientului

acordă ajutor, fără a îl face pe client dependent sau fără a îl folosi

iau în considerare nevoile şi deciziile clienţilor la elaborarea şi realizare a strategiei de ajutor

informează despre alte forme de ajutor

acţiunile publice:

pun la dispoziţie statutul, programul de acţiune precum şi informaţiile privind principiile de lucru

pun la dispoziţia opiniei publice rapoartele pe fond şi pe cele financiare

nu fac un secret din salariile pe care le primesc organele lor.

sunt corecte:

realizează sarcinile în măsura competenţelor şi a posibilităţilor lor

realizează contractele şi obligaţiile, care le revin

acţionează conform legii

se preocupă de îmbunătăţirea, dezvoltarea şi nivelul cel mai ridicat al muncii

evaluează calitatea şi eficacitatea acţiunilor lor

îşi crează imaginea conform adevărului

iau în considerare efectul acţiuniilor lor asupra imaginii întregului sector nonguvernamental

colaborează:

acţionează împreună cu comunitatea locală şi cu voluntarii

caută parteneri în soluţionarea problemelor concrete

se bazează pe egalitatea în drepturi, parteneriat şi sprijin reciproc

caută compromisul şi satisfacţia ambelor părţi.

 
Organizaţiile membre ale Federaţiei MAZOWIA colaborează pe principiul parteneriatului şi se sprijină în acţiunile lor. În cazul conflictului de valori organizaţiile membre acţionează în spiritul toleranţei şi a respectului faţă de poziţiile, care diferă una de cealaltă. 

Reprezentarea sectorului-din cercetarea Faptele de bază despre organizaţiile nonguvernamentale din Polonia. Raport despre cercetări 2006

Advocacy pas cu pas. Cum să organizăm, să stabilim poziţiile precum şi cum să ne revendicăm eficient drepturile 

drukuj
tło
Kapitał Ludzki           Unia Europejska
Strona powstała w ramach projektu "Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
facebook.com     
Copyright Federacja Mazowia 2011, Created by Pr@ska Pracownia Internetu